Historiaa

Ajatus radioamatöörien kerhosta syntyi vuoden 1976 aikana. Niinpä kokoontuivat Iisalmen silloisen Suomen Yhdyspankin saunatiloissa Reijo R. Laine OH2EW/OH7EW (SK), Erkki Väätäinen OH7QL (SK), Kauko Rönkkö OH7SQ, Markku Korhonen OH7UV, Ilpo Vellonen OH7VI ja jäsenenä Eila (xyl/OH2EW), jotta kerholla olisi riittänyt toimihenkilöitä.

Kokoontumisen jälkeen Reijo R. Laine kirjoitti pöytäkirjan ja lähetti rekisteröintipaperit. Toiveikkaana jäätiin odottelemaan Iisalmen radioamatöörit ry. rekisteröintiä

Odotusta ei koskaan palkittu. Yhdistysrekisteri ilmoitti rekisteröintipapereissa olevan puutteita ja halusi korjauksia. Tällä välin Ilpo Vellonen oli muuttanut pois Iisalmesta ja Reijo R. Laine kuoli 18.3.1979. Niinpä ensimmäistä rekisteröintiä ei koskaan saatu päätökseen.

11.11.1979 pidettiin sitten "toinen" Iisalmen radiokerho ry:n perustava kokous Iisalmen Kangaskodon kerhohuoneella.

Perustavassa kokouksessa olivat läsnä Juha Hirvilammi, Heikki Korhonen OH7HK, Markku Korhonen OH7UV, Lauri Mähönen OH7AZL, Topi Partanen OH7RN, Reijo Ronkainen, Yrjö Ruotsalainen ja Kauko Rönkkö OH7SQ. Kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Lauri Mähönen ja johtokunnan jäseniksi Markku Korhonen, Topi Partanen ja Reijo Ronkainen.